Høring — forslag om endring av samisk læreplanhjemmel i opplæringsloven

Høringsfrist: 21.02.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2006

  • Høringsfrist: 21.02.06

Høringsbrev (pdf-fil)
Liste over høringsinstanser (pdf-fil)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html