Ot.prp. nr. 60 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

(samleproposisjon våren 2002)

Følg proposisjonen på Stortinget