Ot.prp. nr. 60 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Om lov om personell i Forsvaret

Om lov om personell i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget