Ot.prp. nr. 60 (2003-2004)

Om lov om personell i Forsvaret

Om lov om personell i Forsvaret

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget