Ot.prp. nr. 65 (1998-99)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m v

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m v

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget