Ot.prp. nr. 69 (2000-2001)

Lov om endringer i lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v.

Lov om endringer i lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget