Ot.prp. nr. 69 (2008-2009): Om lov om endringer i barnevernloven

Om lov om endringer i barnevernloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget