Ot.prp. nr. 69 (2008-2009): Om lov om endringer i barnevernloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Om lov om endringer i barnevernloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget