Ot.prp. nr. 7 (2000-2001)

Om lov om endring i straffelova

Om lov om endring i straffelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget