Ot.prp. nr. 7 (2005-2006)

Om lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av straumavtalar)

Om lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av straumavtalar)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget