Ot.prp. nr. 72 (1993-1994)

Om lov om jord (jordlova) m.m.

Om lov om jord (jordlova) m.m.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget