Ot.prp. nr. 80 (1996-97)

Om lov om endringer i åndsverkloven

Om lov om endringer i åndsverkloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget