Ot.prp. nr. 85 (1996-97)

Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget