Ot.prp. nr. 85 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget