Ot.prp. nr. 85 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.

Om lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget