Ot.prp. nr. 85 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler

Om lov om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget