Ot.prp. nr. 87 (2008-2009)

Om lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Om lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget