Høring – NOU 2007: 11 Studieforbund – læring for livet

Tronutvalget avga 12. september 2007 utredningen NOU 2007: 11 Studieforbund - læring for livet til Kunnskapsdepartementet. Utvalget hadde som mandat bl. a. å anbefale studieforbundenes oppgaver og rolle for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. Utvalget har blant annet foreslått en ny lov for ikke-formell opplæring, og at ansvar for all grunnopplæring for voksne samles i fylkeskommunen. Utvalget ble ledet av fylkesordfører i Oppland Audun Tron og leverte en enstemmig innstilling. Departementet sendte utredningen på høring 28. september 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2008

Resultat:

Tronutvalget avga 12. september 2007 utredningen NOU 2007: 11 Studieforbund – læring for livet til Kunnskapsdepartementet. Utvalget hadde som mandat bl. a. å anbefale studieforbundenes oppgaver og rolle for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. Utvalget har blant annet foreslått en ny lov for ikke-formell opplæring, og at ansvar for all grunnopplæring for voksne samles i fylkeskommunen. Utvalget ble ledet av fylkesordfører i Oppland Audun Tron og leverte en enstemmig innstilling. Departementet sendte utredningen på høring 28. september 2007.
(28.09.2007)

-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor mens NOU 2007: 11 er tilgjengelig i dette formatet på lenken til den i høyre meny. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Kunnskapsdepartementet sendte 12. januar 2009 et forslag til ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet på høring. Dette var en oppfølging av anbefalingene i NOU 2007: 11 Studieforbund – læring for livet og den påfølgende høringen av utredningen. Etter høringen av lovforslaget la regjeringen 8. mai 2009 i Ot.prp. nr. 87 (2008–2009) frem forslag til ny lov om voksenopplæring. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.