Historisk arkiv

Høring om studieforbundenes rolle og oppgaver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tronutvalget, som har vurdert studieforbundenes oppgaver og rolle, har blant annet foreslått en ny lov for ikke-formell opplæring i sin utredning. Nå er utredningen "Studieforbund - læring for livet" sendt på høring, med frist 14. januar 2008.

Tronutvalget avga 12. september 2007 utredningen NOU 2007: 11 "Studieforbund - læring for livet" til Kunnskapsdepartementet. Utvalget hadde som mandat blant annet å anbefale studieforbundenes oppgaver og rolle for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet.


Utvalget har blant annet foreslått en ny lov for ikke-formell opplæring, og at ansvar for all grunnopplæring for voksne samles i fylkeskommunen.

Utvalget ble ledet av fylkesordfører Audun Tron i Oppland og det leverte en enstemmig innstilling. Departementet sendte utredningen på høring 28. september 2007. Høringsfrist er 14. januar 2008.