Ot.prp. nr. 89 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (sammensetningen av Domstoladministrasjonens styre)

Om lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (sammensetningen av Domstoladministrasjonens styre)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget