Ot.prp. nr. 89 (2005-2006)

Om lov om endring i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (gjeninnføring av særskilstillingsvern mot oppsigelse for yrkesbefal)

Om lov om endring i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (gjeninnføring av særskilstillingsvern mot oppsigelse for yrkesbefal)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget