Ot.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget