Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 102 (2004-2005)

Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget