Ot.prp. nr. 90 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Om lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Om lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget