Ot.prp. nr. 91 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget