Ot.prp. nr. 92 (1998-99)

Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget