Prop. 47 L (2011–2012)

Endringer i personopplysningsloven

Endringer i personopplysningsloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget