Proposisjoner til Stortinget

Prop. 47 L (2011–2012)

Endringer i personopplysningsloven

Endringer i personopplysningsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget