Historisk arkiv

Regjeringen styrker barns personvern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Loven som skal styrke barns personvern spesielt ved bruk av internett, trer i kraft i dag. Bedre beskyttelse av barns personopplysninger og modernisering av reglene om kameraovervåkning er blant endringene i den nye personopplysningsloven.

Loven som skal styrke barns personvern spesielt ved bruk av internett, trer i kraft i dag. Bedre beskyttelse av barns personopplysninger og modernisering av reglene om kameraovervåkning er blant endringene i den nye personopplysningsloven.

– I en digital hverdag med utstrakt bruk av internett og sosiale medier har det blitt krevende å ha kontroll over sine personopplysninger. Derfor er det viktig at vi har et lovverk som tar høyde for de utfordringer dette skaper for den enkeltes personvern, sier justis – og beredskapsminister Grete Faremo. Reglene om bedre beskyttelse av barns personopplysninger innebærer at Datatilsynet kan gripe inn ved grove krenkelser av barns personvern.

– Misbruk av mindreåriges personopplysninger er et problem vi tar svært alvorlig. Bilder og opplysninger om barn spres lett på nettet, sier Faremo.

Når det gjelder reglene om kameraovervåkning, inneholder loven både en modernisering og revisjon av reglene.

– Tiden har til dels løpt fra de reglene vi har i dag. Ren monitorering og analoge løsninger med videokassetter er på vei ut, dagens digitale kameraer leveres som regel med mulighet for både bilde- og lydopptak. Vi må ha regler som tydelig angir når overvåking kan skje og hvordan materialet fra overvåkingen skal håndteres, sier justis- og beredskapsministeren.