Overdiagnostikk og overbehandling

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet rapporten "Overdiagnostikk og overbehandling".

I arbeidet har Helsedirektoratet hatt bistand fra en arbeidsgruppe med representanter fra samfunnsmedisin, kommunehelsetjeneste, medisinsk etikk og enkelte spesialistområder. Direktoratet har også hatt et samarbeid med Kunnskapssenteret, Statens legemiddelverk, Statens helsetilsyn, Legeforeningen, pasientombud og pasientorganisasjoner.

Direktoratet legger vekt på at rapporten må ses som et første skritt i en mer omfattende prosess.

Les rapporten "Overdiagnostikk og overbehandling" (pdf)