På ubestemt tid

Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger

NIBR-rapport 2011:13 På ubestemt tid. Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger. Av Katja Johannessen og Evelyn Dyb.