Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2017