Postloven

Samferdselsdepartementet

Lov 29.november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser