§ 3 - Forholdet mellom postlovens og luftfartslovens ansvarsbestemmelser

Saksnummer: 2004/03771 EP ASL/GA Dato: 19.05.2004

 

Forholdet mellom postlovens og luftfartslovens ansvarsbestemmelser


1. Vi viser til brev 25. februar 2004, hvor Samferdselsdepartementet ber om Lovavdelingens uttalelse om hvordan postlovens generelle ansvarbestemmelser for postoperatører og luftfartsloven § 10-2 om luftfartsoperatørens ansvar for postbefordringer skal forstås i forhold til hverandre. Henvendelsen gjelder konkret spørsmålet om et flyselskap som transporterer postsendinger på vegne av en postoperatør, selv er å anse som en postoperatør etter postloven.


2. Luftfartsloven § 10-2 første ledd regulerer flyoperatørens ansvar for postbefordringer, og bestemmelsen lyder som følger:


”Ved postbefordring svarer fraktføreren bare overfor postoperatøren. Ansvar reguleres ikke av bestemmelsene i kapitlet her, men av særskilte regler som gjelder mellom fraktføreren og postoperatøren.”