Tolkningsuttalelser om offentleglova 2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet