Forvaltningsrett

Tolkningsuttalelser om offentlighetsloven 1970