Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Rapport for 2018 - Rapport-nr.: 17/2019

Denne rapporten presenterer utviklingen av produksjonen og omsetningen av økologiske landbruksvarer iNorge i 2018 og i korte trekk utviklingen internasjonalt i 2017.

Landbruksdirektoratet utarbeider denne rapporten på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet i forkant av jordbruksforhandlingene, men rapporten er utformet for også å gi en oversikt over produksjonen og omsetningen av økologiske landbruksvarer for andre interesserte.

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer