Prop. 1 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2011 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget