Prop. 1 S (2012–2013)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2013 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget