Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Justis- og politidepartementet
Utgiftskapitler: 61, 400–480 Inntektskapitler: 3061, 3400–3474 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget