Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342, 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget