Prop. 1 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2010
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342, 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget