Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Kultur- og kirkedepartementet
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342, 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget