Prop. 1 S (2011–2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3061, 3400–3490

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget