Prop. 1 S (2011–2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618–5619 og 5622–5624

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget