Prop. 1 S (2011–2012)

For budsjettåret 2012 under Kulturdepartementet
Utgiftskapitler: 300–339 Inntektskapitler: 3300–3339, 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget