Prop. 1 S (2012–2013)

For budsjettåret 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Utgiftskapitler: 1–2, 1500–1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510–4592 og 5445–5446

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget