Prop. 1 S (2012–2013)

For budsjettåret 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000–4070, 5575 og 5610

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget