Prop. 1 S (2012–2013)

For budsjettåret 2013 under Finansdepartementet
Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1651 Inntektskapitler: 3021–3051, 4600–4638, 5341, 5580, 5605 og 5693

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget