Prop. 1 S (2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3061, 3400–3490

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget