Prop. 1 S (2012–2013)

For budsjettåret 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3061, 3400–3490

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget