Prop. 1 S (2013–2014)

For budsjettåret 2014 under Olje- og energidepartementet
Utgiftskapitler: 1800–1840, 2440, 2442 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4840, 5440, 5490, 5582 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2012

Følg proposisjonen på Stortinget