Prop. 105 L (2010–2011)

Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget