Prop. 105 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget