Prop. 110 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Investeringar i Forsvaret

Investeringar i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget