Prop. 124 S (2010–2011)

Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag

I

Stortinget samtykkjer i at:

  1. Bompengeselskapet får løyve til å krevja inn bompengar til delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak innafor Fosenpakka etter vilkåra i denne proposisjonen.

  2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetja nærare reglar for finansieringsordninga.