Prop. 125 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Endringar i offentleglova

Endringar i offentleglova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget